วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 10

อาจารย์ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบลายแพทเทิร์นและวิจารณ์งานการบ้าน
ภาระงานการออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพความงาม)
แบบลวดลายกระเบื้อง แบบละอย่างน้อย 2 สี 

ต้นแบบงานที่ต้องการ

-จัดทำภายในกรอบ 1x1 นิ้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ AI และ JPG รวมส่ง 4ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่งชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน-สกุลไฟล์

อาจารย์สอนแนวทางเกี่ยวกับการสร้างโลโก้ฟอนต์ด้วยโปรแกรม AI และการใช้เครื่องมือ 
แนะนำเกี่ยวกับงานในเว็ปไซต์ Designcrowd เช่นประเภทโลโก้ดีไซน์
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8

สอบกลางภาค และจัดแสดงงานกลุ่มแต่ละกลุ่ม

สอบเก็บคะแนนใน Claroline E-Learning เวลา 15 นาที    การจัดแสดงงานของแต่ละกลุ่ม
           และมีการสอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โจทย์ที่ได้รับคือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ บ้านคุ้กกี้

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

  วันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น เป็นการสาธิตการขึ้นแบบ เพื่อให้เห็นจุดบอดของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการหมุน
    อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Drive
การสอบกลางภาคในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้:
1. สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
2. ทำแบบทดสอบใน Claroline

การส่งงาน-จัดแสดงงานในวันสอบ มีรายละเอียดดังนี้:
1. กล่องบรรจุภัณฑ์แบบสมบูรณ์
    - ควรทำการตัดสร้าง mock up ก่อนพิมพ์จริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของการพับกล่อง
    - ลิ้นกล่องส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 ซม.
2. อัพโหลดไฟล์ Artwork (Ai) ลง Google Drive:
    - แยก layer สำหรับเส้นตัดพับ (Die-cut)
    - เมื่อจัดพิมพ์เป็นไฟล์ภาพ (JPEG) ต้องตั้งค่า Resolution เป็น 300 dpi เพื่อความคมชัด
    - ใส่/ระบุชื่อผู้ทำและควรมีรูปประกอบการทำงานจริงโปรแกรม sketch up


 google warehouse
        เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบจำลอง/โมเดลมากมายที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือศึกษาดูรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่รุ่นก่อนๆได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป

                                                               3dwarehouse.sketchup.

การเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 6

ได้เริ่มต้นด้วยการแปลสรุปข่าว 3คน การแปลสรุปข่าวครบทุกคนแล้ว

        อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการออกแบบ Packaging และให้คำแนะนำและติชมว่าในองค์ประกอบนั้นควรมีอะไรบ้างและสิ่งใหนที่จำเป็นต่อการออกแบบ  อาจารย์ได้สอนการขึ้นกล่องโดยโปรแกรม Sketch up
โดยได้สอนการกะขนาดของกล่องและตัวผลิตภัณฑ์ควรจะมีขนาดเท่าไรและสอนดารเอารูปไส่ในแต่ละด้านของกล่อง 
     อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ http://www.packmage.com/ เป็นเว็บไซต์ที่จำลองกล่องโดยจะเคลื่อนใหวในการผับกล่อง


วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5

  วันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับการตอบ/วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส (SWOT Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ วิเคราะห์จากภายนอกและภายใน โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างดังนี้
1. ภายนอก: โครงสร้างและกราฟิก
    - จุดอ่อน: รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
    - จุดแข็ง: สินค้าได้รับรางวัล OTOP, เป็นเจ้าเดียวในจังหวัด, ใช้บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวสินค้า, ตราสัญลักษณ์ใช้มานานแล้ว
2. ภายใน:
    - อุปสรรค: ต้นทุนต่ำ, สินค้ายังไม่ได้อย. , คู่แข่งมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า, (สามารถศึกษาได้จากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง)
    - โอกาส: ผลิตภัณฑ์มีวางตลาดมานานแล้ว .

 อาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ที่ให้
       โหลด Font free และอาจารย์ได้แนะนำ Font ในการนำมาใช้กับตัวงานอาจารย์ได้แนะนำเว็บไซต์ที่ให้


โหลด Font free และอาจารย์ได้แนะนำ Font ในการนำมาใช้กับตัวงาน

การบ้าน 
- ตรวจ Artwork ทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 ของวิชาการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTD3302 กลุ่ม 201 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุตร

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 เริ่มจากการฟังเพื่อนนำเสนอข่าวสาร 3 คนต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็ฟังเพื่อนอีก 2 กลุ่มที่เหลือ Present ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยนาทและอาจารย์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวักบการศึกษาผลิตภัณฑ์โดยครั้งหน้าให้นักศึกษานำผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาด้วย เพื่อนำมาศึกษาพร้อมกันในคาบเรียน
จากนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรให้ลองศึกษาจากสินค้าแบรนด์ อภัยภูเบศร ซึ่งเป็นสินค้าแบรนด์ดังในเรื่องของสมุนไพร มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย
อีกทั้งยังแนะนำถึงการให้ศึกษาประวัติของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ และแนะนำให้ใช้ keyword คำว่า Herb+Health สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในการสืบค้นข้อมูล
ศึกษาขั้นตอนการทำงานได้จาก Design Process ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ใน Google drive วิเคราะห์สินค้าให้ละเอียด บอกถึงปัญหาต่างๆ ในการใช้ ทำยังไงให้ผู้ใช้จดจำสินค้าได้**ย้ำ ซ้ำ ทวน ให้ผู้ใช้จดจำ**

จัดทำ SWOT บอกถึงจุดอ่อน-จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ตั้งประเด็นในเรื่องของ บรรจุภัณฑ์และกราฟฟิก ดูตัวอย่างได้จากบล็อกของรายวิชา

การบ้านประจำสัปดาห์
- sketch design package ที่เราจะพัฒนา จัดทำ art work อย่างน้อย 2 แบบ ตัด+ปริ้นมาด้วย
(สามารถขึ้นกล่องจากเทมเพลตสำเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์ templatemaker.nl แล้วนำมาทำการดัดแปลงให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมได้)
- นำผลิตภัณฑ์คู่แข่งมาเปรียบเทียบด้วย (อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยี่ห้อดังติดตลาด แต่ให้อยู่ในประเภทเดียวกัน)